اعلام نتایج انتخابات شورای شهر شهریار

ستاد انتخابات شهرستان شهریار اعلام کرد؛

آگهی ستاد انتخابات فرم شماره 31

اعلام نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر شهریارعکس های ملک